FISCALITATEA REGIMURILOR VAMALE

Importanţa deosebită a acestei componente este descoperită încă din etapa de planificare initială a afacerii. Planificarea eficientă a unei afaceri trebuie să ţina seama de rezultatele unei analize fiscale pertinente a oricarei investiţii, decizia investitorului fiind influenţată atât de alternativele de investire cât şi de implicaţiile fiscale aferente fiecareia dintre ele. In egală masură planificarea eficientă a unei afaceri ia în calcul profiturile impozabile estimate a fi obţinute în toate etapele ciclului de viaţă a afacerii, de eventualele facilităţi fiscale de care ar putea beneficia, de tratamentul fiscal al cheltuielilor, de potenţialele impozite cu regim de reţinere la sursă în cazul investiţiilor străine. Aspectele privind impozitarea afacerilor, atât pentru impozitele şi taxele reglementate în România cât şi pentru alte impozite şi taxe similare în relatia cu alte tări, sunt complexe şi multiple, iar inţelegerea lor este esenţială în planificarea şi derularea activităţilor oricaror companii.

Taxa vamala reprezinta un impozit indirect, este perceputa de catre un stat pentru marfurile produse in alt stat, in momentul in care acestea trec frontiera de stat intr-o directie sau alta, adica fie la intrarea definitiva pe teritoriul unui stat, fie la iesirea definitive de pe teritoriul statului producator, fie la tranzitarea teritoriului unui stat.
Perceperea taxei vamale are ca baza legislatia vamala a Comunitatii Europene, care se aplica fara modificari sau adaptari pe tot teritoriul vamal al acesteia. Pentru aplicarea corecta a taxelor vamale trebuie sa consultam reglementarile comunitare, dar si cele nationale astfel:
- Regulamentul CEE nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
- Regulamentul CEE nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului CEE nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Regulamentul CEE nr. 2658/1987 relativ la nomenclatura tarifara si la tariful vamal;
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;
- H.G. 707/2006 care aproba Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Romaniei.
Nivelul taxelor vamale este mentionat in tariful vamal al Comunitatii aprobat prin Anexa I la Regulamentul CEE nr. 2658/1987, anexa modificandu-se in fiecare an printr-un Regulament.
Pentru anul 2013 nivelul taxelor vamale este aprobat prin Regulamentul CEE nr. 927/2012.

In procesul de vamuire al marfurilor se creeaza “datoria vamala” care reprezinta obligatia unei personae de a achita valoarea drepturilor de import – datorie vamala la import – sau drepturile de export – datorie vamala la export -, care se aplica anumitro marfuri prin dispozitiile in vigoare ale Comunitatii.

Transmiterea zilnica a datelor TARIC prin reteaua electronica garanteaza ca administratiile nationale ale Statelor Membre au in orice moment la dispozitie informatii exacte, ajutandu-le sa efectueze optimizarea automatizarii procedurilor de vamuire.
TARIC nu contine informatiile privind nivelul aplicarii obligatiilor fiscale nationale, asa cum sunt :
- accizele
- TVA-ul
Obligatiile fiscale nationale (accizele si TVA-ul) se platesc sau se garanteaza functie de regimul vamal aplicabil marfurilor si functie de statutul operatorului economic:

1.Titular de antrepozit fiscal

punerea in libera circulatie a marfurilor cu plasare simultana in antrepozit fiscal:
- se platesc taxele vamale, iar accizele si TVA-ul sunt suspendate pana la punerea in consum a marfurilor;
Conditii:
- detinerea autorizatiei de antrepozit fiscal de productie sau de depozitare;
- detinerea autorizatiei de expeditor inregistrat;

2.Titular de antrepozit vamal

plasarea marfurilor in antrepozit vamal:
- se garanteaza taxele vamale si accizele iar TVA-ul e scutit de la garantare conform disp. art. 144 alin.1) Cod Fiscal.
Conditii:
- detinerea autorizatiei de antrepozit vamal.

3.Titular al regimului vamal de admitere temporara

plasarea marfurilor in regim vamal de admitere temporara cu exonerare totala sau partiala de la plata drepturilor de import;
- detinerea autorizatiei de admitere temporara;

4.Titular al regimului de perfectionare activa

plasarea marfurilor sub regim vamal de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
Conditii:
- detinerea autorizatiei de perfectionare activa.