INTRASTAT

Compania ECS LOGISTICS inregistrata la INS (Institutul National de Statistica) ca Parte Declaranta Terta (PDT), avand Certificat INS, vine in sprijinul companiilor obligate conform legii, sa declare fluxul de marfuri in sistemul INTRASTAT prin urmatoarele servicii:
1. Colectarea documentelor de la sediu D-voastra;
2. Incadrarea corecta a marfurilor conform Tarifului Vamal;
3. Calcularea valorii brute/nete a produselor;
4. Declararea individuala /factura/livrare astfel avand o evidenta clara si exacta a fluxului de marfuri/loturi;
5. Declararea lunara a tuturor fluxurilor de marfuri prin Declaratia cumulativa/lunara;
6. Evidenta financiara pe transa de marfuri, lunare sau anuale, privind tranzactiile intracomunitare, astfel avand
8. Evidenta finaciara privind tranzactiile globale:
- intracomunitare conform Decratiilor INTRASTAT;
- extracomunitare conform Decraratiilor Vamale de import sau export;

Declaratia Intrastat se depune numai electronic utilizand aplicatiile informatice furnizate de INS.

DECLARATIA INTRASTAT

1. CE ESTE INTRASTAT?
Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri intre tarile din Uniunea Europeana.
In momentul in care o tara devine membra a Uniunii Europene (UE) si parte a Pietei Unice, controlul vamal asupra miscarii bunurilor intre aceasta tara si celelalte state membre UE dispare, iar comerciantii nu mai au obligatia completarii declaratiilor vamale pentru aceste bunuri.
Pentru a inlocui aceasta sursa de date, a fost creat si dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informatiilor direct de la operatorii economici din tarile membre UE care realizeaza schimb de bunuri cu alte state membre UE. Acest sistem statistic este operational de la 1 ianuarie 1993 la nivelul Uniunii Europene si are la baza o serie de Regulamente care se aplica in toate statele membre UE. In prezent sunt in vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comert intre statele membre UE si Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004.

2. CINE DECLARA INTRASTAT?
Declaratia Instrastat este obligatorie pentru toti operatorii economici intregistrati in scopuri de TVA care realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene ce depasesc pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Pragurile statistice se stabilesc separat si pot avea valori diferite pentru introduceri si respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.
Potrivit legislatiei, informatiile privind pragurile valorice Intrastat se publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, la sfarsitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt in vigoare.
Pentru anul 2013 pragurile valorice au fost stabilite prin Ordinul INS nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013.
Actul normativ majoreaza pragul valoric pentru introducerile intracomunitare de bunuri de la 300.000 de lei, cat a fost anul trecut, pana la 500.000 de lei.
Pragul valoric pentru expedierile intracomunitare de bunuri a ramas neschimbat: 900.000 de lei.

3. CINE TREBUIE SA DEPUNA, DECI, DECLARATIA INTRASTAT?
Obligatia furnizarii datelor Intrastat revine operatorilor economici care indeplinesc urmatoarele conditii:
- sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
- realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
- valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Potrivit informatiilor de pe pagina de internet dedicata Intrastat, exista doua categorii de operatori:
- operatorii economici care in anul anterior au depasit pragurile valorice stabilite pentru anul in curs vor transmite declaratia Intrastat pentru toate lunile anului;
- operatorii economici care depasesc pragurile valorice in cursul anului, transmit declaratia Intrastat incepand cu luna in care au fost depasite pragurile valorice.
Pragurile reprezinta limita valorica a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiti sa transmita declaratia Intrastat.
Conform Ordinului INS nr. 1948/2012, pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2013 sunt:
- pentru introduceri intracomunitare: 500.000 RON.
- pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.
Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la Institutul National de Statistica, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice:
- introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene;
- expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene.
Declaratia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din urmatoarele metode:
- online utilizand aplicatia pusa la dispozitie de INS;
- offline utilizand softul pus la dispozitie de INS.

Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.